แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

หลังจากที่บริษัทฯได้ทำการตรวจสอบยอดชำระเงินแล้ว บริษัทฯจะทำการยืนยันการทำรายการผ่านทาง sms หรือ อีเมลล์ ที่ท่านได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

 

**หมายเหตุ : ในกรณีที่ลูกค้าท่านใดต้องการให้ออกใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งทันทีในวันที่สั่งซื้อ โปรดระบุความต้องการใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" พร้อมทั้งแนบชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้ชัดเจน